‘s Werelds grootste competitie over synthetische biologie heet iGEM (international Genetically Enigneered Machine). Studententeams hebben een zomer de tijd om maatschappelijk probleem op te lossen met een synthetisch biologisch ontwerp (genetic device). Belangrijk hierin is dat de teams veel tijd en aandacht besteden aan de veiligheid en mogelijke gevolgen voor mens en milieu.

De reikwijdte van de competitie is groot – in 2016 deden bijna 6000 studenten teams uit 40 landen mee. Mede hierdoor stimuleert iGEM ontwikkelingen in de synthetische biologie. Ook is het een goede plek om te zien welke kant wetenschappelijke ontwikkelingen opgaan.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ziet iGEM daarom als een laboratorium waarin geëxperimenteerd kan worden hoe in innovatieve projecten nog beter om gegaan kan worden met veiligheid. Zo kunnen teams nieuwe technieken ontwikkelen. Verder is iGEM geschikt om te experimenteren met hoe veiligheid aan de voorkant van het design ingebouwd kan worden– safe by design.

Het RIVM is lid van de biosafety commitee van de iGEM-organisatie. In deze commissie worden criteria opgesteld waar de teams zich aan moeten houden. Ook stelt deze commissie ter plekke een risicobeoordeling op wanneer er onverwacht snelle ontwikkelingen zijn waar men nog niet eerder mee te maken heeft gehad. Daarnaast wordt hier nagedacht op welke manier de veiligheidseisen het beste aan studenten overgebracht kan worden.