Wetenschappers krijgen steeds meer controle over de fundamentele bouwstenen van het leven. Met deze kennis (her)ontwerpen zij organismen die kunnen helpen bij de productie van bijvoorbeeld medicijnen, brandstoffen en smaakstoffen. De ontwikkelingen zijn veelbelovend en gaan razend snel, maar roepen ook veiligheidsvraagstukken op. Hoe kunnen we blijven garanderen dat dergelijke producten veilig zijn? Een mogelijk antwoord is safe by design: zorg ervoor dat er al in de ontwerpfase van een product al over de veiligheid wordt nagedacht. Dit was dan ook het thema van de derde bijeenkomst van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het Rathenau Instituut over synthetische biologie.