Tegenwoordig kunnen met verschillende biotechnieken grote stukken DNA gelezen, (her)ontworpen en vervangen worden. Hier aan ten grondslag liggen verschillende biotechnieken die afgelopen jaren een flinke impuls hebben gekregen. Het aanpassen van het DNA kan al sinds de jaren 70 – sinds de ontdekking van recombinant DNA. Door robotisering van lab werkzaamheden, automatisering van data analyse en nieuwe genetische vindingen kan dit tegenwoordig veel sneller en specifieker. Een ander belangrijke impuls is het delen van informatie via het internet waardoor het voor iedereen mogelijk is om bijvoorbeeld DNA te kopen en hier zelf mee aan de slag te gaan. Deze impulsen in de biotechnologie zijn terug te vinden in biotechnologie ontwikkelingen zoals: synthetische biologie, CRISPR-Cas en gene drives. Maar ook maatschappelijke ontwikkelingen zoals Doe-het-zelf biologie.