Op 17 september jl organiseerden het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Rathenau Instituut voor beleidsmakers een bijeenkomst over synthetische biologie. Wat houdt deze technologie nou eigenlijk in en wat kun je ermee? Waar zitten kansen en mogelijkheden, en hoe behoedzaam moeten we deze oppakken? Wetenschappers gaven uitleg over de opkomst van synthetische biologie. Daarnaast toonden teams van de studentencompetitie iGEM (de international genetically engineered machine competition) hun projecten die met deze technologie tot stand zijn gekomen.