Op 7 september 2015 organiseerde het Rathenau Instituut in samenwerking met het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een stakeholderbijeenkomst over de rol van synthetische biologie in een duurzame bio-economie. Wetenschappers, ondernemers en vertegenwoordigers van overheid en NGO’s waren uitgenodigd om mee te praten én mee te denken.

Over de hele wereld zijn er wetenschappers die met behulp van technische ontwerpprincipes de genen van bacteriën en algen veranderen. Misschien kunnen we met deze aangepaste organismen straks nieuwe, schone chemicaliën en biobrandstoffen maken. Of de gevolgen van milieuverontreiniging en klimaatverandering tegen gaan. Maar horen genetisch gemodificeerde algen uit het lab thuis in een duurzame bio-economie?