Voorbeelden van toepassingen:

  • Medisch: denk aan gentherapie, of de productie van medicijnen zoals insuline, of van nieuwe antibiotica. In de Nederlandse biotechsector zijn medische toepassingen belangrijk.
  • Industrie: hier produceren micro-organismen (schimmels, bacteriën, algen) chemische stoffen. Voorbeelden zijn enzymen in wasmiddelen, vitamines, chemische bouwblokken voor polymeren (zoals polymelkzuur), olie voor in cosmetica, of eiwitten voor (dier)voedsel.
  • Landbouw en voedsel: voorbeelden zijn landbouwgewassen met gewijzigde eigenschappen zoals resistentie tegen insectenvraat, een hogere opbrengst of de productie van extra voedingsstoffen.

Veel van de activiteiten op het gebied van de moderne biotechnologie en de nieuwe ontwikkelingen daarin zijn bedoeld voor onderzoek. Op de meeste grote universiteiten in Nederland en in (academische) ziekenhuizen vindt onderzoek met GGO’s plaats. Maar ook medisch georiënteerd onderzoek naar nieuwe geneeswijzen en -middelen, onderzoek naar nieuwe productiemanieren voor bijvoorbeeld grondstoffen voor de industrie, of onderzoek naar de mogelijkheden om gewassen aan te passen.