GGO staat voor Genetisch Gemodificeerd Organisme. Dit is een organisme waarvan het DNA, de genetische code, door de mens is veranderd. Het doel van die verandering is om het organisme (een plant, schimmel, bacterie, dier) een andere, aangepaste of nieuwe eigenschap te geven. Het doen van dit soort veranderingen wordt genetische modificatie of genetische manipulatie genoemd. Maar ook termen als gentechnologie, recombinant DNA techniek en de Engelse afkorting GMO (Genetic Modified Organism) worden hiervoor gebruikt.

In de wet staat heel precies omschreven wat een GGO is. Deze term wordt dan ook vaak gebruikt met deze wettelijke omschrijving in het achterhoofd. Het vervaardigen van GGO's, ermee werken in een laboratorium, kas en/of dierenverblijf, ze in het milieu brengen en ze op de markt brengen is aan strenge regels gebonden. Voor al dat soort activiteiten is minimaal een melding bij de overheid noodzakelijk, maar vaak ook een vergunning met precieze voorwaarden. Het uitgangspunt is dat aangetoond moet worden dat de activiteit veilig is, voordat de werkzaamheden mogen beginnen. Zowel het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vanuit Bureau GGO als de COGEM (Commissie genetische modificatie) zijn betrokken bij het beoordelen van de veiligheid.

 

Meer informatie over de werkzaamheden van Bureau GGO en wet- en regelgeving voor GGO’s is te vinden op de website van Bureau GGO.