Biotechnologie is een technologie die belangrijke (deel)oplossingen kan bieden voor wereldwijde uitdagingen. De Verenigde Naties hebben die uitdagingen verwoord in de ’17 Sustainable Development Goals’. Dit zijn wereldwijde ambities zoals ‘einde aan honger’, ‘gezondheid en welzijn’, ‘schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen’, ‘duurzame en betaalbare energie’, ‘duurzame consumptie en productie’ of ‘klimaatverandering aanpakken’. Biotechnologie draagt in potentie bij aan de hierboven genoemde uitdagingen.

Natuurlijk roept een nieuwe technologie ook nieuwe vragen en dilemma’s op. Het is daarom van belang zo vroeg mogelijk oog te hebben voor vragen, zorgen en risico’s op het gebied van veiligheid, ethiek, en maatschappelijke gevolgen.

Ingrijpen in het DNA, de codetaal van het leven op aarde, roept maatschappelijke discussie op. Het gebruik van gentechnologie om voedingsgewassen aan te passen staat nog altijd volop in de aandacht van consumenten- en milieugroeperingen. Ook in de politiek is dit onderwerp van debat.

Centraal staat de discussie over de gevolgen voor mens en milieu. Maar ook vragen over een eerlijke verdeling van kennis en macht zijn belangrijk. Met nieuwe technologieën als precisie editing (bijv. CRISPR-technologie) kan het genetisch materiaal van mensen gericht aangepast worden, bijvoorbeeld om ziekten te genezen. Ook dit is onderwerp van debat.

De ethische vraagstukken of en wanneer je in menselijk erfelijk materiaal mag ingrijpen, met mogelijk gevolgen voor het nageslacht, staan hier centraal. Industriële biotechnologie is in het maatschappelijk debat relatief onzichtbaar in Nederland. Daarnaast zijn ontwikkelingen zoals ‘gene drive’, CRISPR-Cas, of synthetische biologie onderwerpen die met enige regelmaat terugkomen in discussies en in de media.

Terugkerende fundamentele vragen gaan over veiligheid en ethiek: hoe veilig is het, en is die veiligheid goed gewaarborgd? Wíllen we dit soort toepassingen wel? Kunnen we de gevolgen daarvan voldoende overzien?

Meer weten over de meningen en visies over actuele biotechnologie ontwikkelingen? Kijk dan ook eens op de website biotechnologie.nl die is ontwikkeld door NEMO Kennislink. Hier vindt u achtergrond artikelen over actuele thema's uit de recente biotechnologie. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NEMO Kennislink trekken samen op in het ontwikkelen en publiceren van publieksvriendelijke informatie.