Still van film 'Precies zoals het hoort'

Op 19 en 20 november jl. kwamen 39 biologischeveiligheidsfunctionarissen (BVF-en) naar het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voor de tweedaagse BVF-cursus die jaarlijks gegeven wordt.  Tijdens deze cursus komt de wet- en regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen aan de orde, is er oefening met procedures, en uitleg over praktijksituaties.

Een BVF is verantwoordelijk voor alle aspecten van het veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) binnen een laboratorium. Denk hierbij aan het aanvragen van toestemming om met ggo’s te mogen werken, procedures ontwikkelen voor het veilig werken met ggo’s, het ingrijpen bij laboratorium incidenten en het voorlichten van medewerkers binnen de organisatie. Zonder BVF mogen er géén ggo werkzaamheden verricht worden binnen een organisatie.

Om als BVF een aanstelling te kunnen krijgen, is een toelating vereist. Bureau GGO van het RIVM beoordeelt of de beoogde BVF voldoende kennis en ervaring heeft voor deze rol. Zodra de BVF is toegelaten, kan hij binnen de organisatie aan de slag en wordt hij/zij uitgenodigd voor de BVF-cursus. Bureau GGO organiseert deze cursus in samenwerking met het BVF-platform, een vereniging voor BVF-en.

In de tweedaagse cursus komen een aantal vaste aspecten aan de orde, zoals uitleg over de ggo regelgeving, het inrichten van de interne organisatie en het uitvoeren van een risicobeoordeling voor werkzaamheden met ggo’s. Daarnaast komen ook aanvullende wettelijke kaders (bijv. Arbo en transport) aan de orde.

Naast het opdoen van kennis, is er ook een praktijksessie: aan de hand van een aantal casussen en onder begeleiding van medewerkers van Bureau GGO oefenen de cursusdeelnemers met het invullen van een aanvraagformulier en leren ze gebruik te maken van hulpmiddelen bij de risicobeoordeling.

Tijdens de tweede dag van de cursus staan situaties uit de praktijk centraal. Zo lichtte een ervaren BVF de werkwijze toe die bij haar organisatie wordt gevolgd,  en hoe er omgegaan wordt met incidenten. Op deze manier vond er uitwisseling plaats tussen de deelnemers en de meer ervaren sprekers.

Gedurende beide dagen is er voldoende tijd voor discussie en mogelijkheid om in een informele sfeer met elkaar kennis te maken. Dit jaar is met de film ‘Precies zoals het hoort’ de cursus op een ludieke èn leerzame wijze afgesloten.