Vlaggen EU landen en EU

Synthetische biologie blijft een prominent onderwerp op de agenda van de Convention of Biologial Diversity (CBD), een verdrag van de Verenigde Naties over biodiversiteit. In de week van 5 tot en met 8 december kwam in Montreal voor de tweede keer een groep specialisten bijeen om na te denken en te discussiëren over de mogelijke impact van synthetische biologie op de biodiversiteit. Deze specialistenvergadering vond plaats op verzoek van de partijen die lid zijn van de CBD in hun vergadering in 2016 in Cancun, Mexico. De vragen die voor lagen hadden betrekking op ontwikkelingen in de synthetische biologie, opgedane ervaringen met betrekking tot hun impact op de biodiversiteit, mogelijkheden voor detectie, monitoring en aanwezige beheersingsmaatregelen.

 

De inzet vanuit het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), die als specialist deelneemt aan de vergadering, is dat de ontwikkelingen snel gaan en dat het van belang is om deze op de voet te volgen om te bezien of bestaande risicobeoordelingsmethoden, zoals die voor genetische gemodificeerde organismen, nog volstaan of dat deze aangepast moeten worden. Wat betreft mogelijke positieve en negatieve effecten op de biodiversiteit is tot nu toe alleen ervaring opgedaan met genetische gemodificeerde planten en niet met (andere) organismen verkregen door synthetische biologie. De meeste methoden voor detectie, monitoring en beheersing voor genetisch gemodificeerde organismen lijken ook bruikbaar voor organismen verkregen door synthetische biologie.

 

De 'Convention on Biological Diversity' is een verdrag onder de Verenigde Naties dat drie doelen nastreeft: de conservering van de biodiversiteit, het duurzame gebruik van de (genetische) componenten van de biodiversiteit en het gelijk delen van de voordelen als gevolg van het gebruik van de genetische bronnen. De vervolgprocedure is dat het rapport van de specialistenvergadering via een tussenstap uiteindelijk zal dienen als input voor de vergadering van partijen onder het CBD in 2018 in Egypte, waar de politieke meningsvorming over de vervolgstappen plaatsvindt.