iGEM 2017 bijeenkomst

Foto: the iGEM Foundation/Justin Knight

De 13e editie van iGEM-competitie heeft weer plaatsgevonden. Studententeams uit 42 landen presenteerden van 9 t/m 13 november in Boston hun creatieve en innovatieve oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vragen. Biotechnologie en synthetische biologie spelen een centrale rol bij het bedenken van die oplossingen.

Antimicrobiële resistentie

De diversiteit aan projecten is enorm, zowel in onderwerpkeuze als ook in mate van uitwerking en wetenschappelijk gehalte. Een zichtbare rode lijn dit jaar was het onderwerp antimicrobiële resistentie. Meerdere teams hadden hier over nagedacht en kwamen met praktische oplossingen voor deelproblemen. Team TU Delft – de grote winnaar van de competitie – programmeerde een eiwit dat zo dat het op zoek gaat naar specifieke genen die in de resistente bacteriën zitten. Dit eiwit, verwerkt in een praktisch apparaatje kan door veehouders gebruikt worden om te zien of de veroorzaker van een uierinfectie resistent is tegen een bepaald antibioticum. Ook de runner-up – het team uit München – had een prachtig instrumentje ontwikkeld waarmee op afgelegen locaties bepaald kan worden of er sprake is van een virale of een bacteriële infectie. Essentieel bij de eventuele toediening van antibiotica.

Safety en Security

In de competitie is veiligheid altijd een belangrijk speerpunt. Daarmee is iGEM een belangrijk platform om studenten wereldwijd kennis en mindset mee te geven om te werken aan en na te denken over veiligheid. Ook hier zijn de resultaten zichtbaar. De organisatie zelf ontwikkelde een ‘Safety Cartoon’, een Chinees team heeft een tiental ‘veiligheidsvideo’s’ ontwikkeld – in het Chinees – om toekomstige teams te voorzien van veiligheidskennis, en een Duits team gebruikte een deep learning Artificial Intelligence (AI) module om tot verbeterde veiligheidsinschatting te komen. Dit jaar heeft het Wageningse team de ‘Safety en Security award’ voor hun diagnostische tool gewonnen. Het detecteren van ernstige ziekten zoals het Zika virus maakten zij mogelijk met een veilige testkit die tevens aanwezigheid van het virus koppelt aan GPS coördinaten om een eventuele uitbraak snel te kunnen lokaliseren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft teams gestimuleerd tijdens het design van hun project ook na te denken over ‘veiligheid aan de voorkant’ – het meenemen van veiligheid in een zo vroeg mogelijk stadium.

Zicht op de toekomst

Natuurlijk, veel van de projecten zijn nog maar deels volwassen of in een eerste idee-fase. Maar zowel de omvang van de competitie als het extreem hoge niveau van de verschillende teams geeft een zeer goed beeld van de impact van biotechnologie op onze nabije toekomst. De iGEM community kan gezien worden als een laboratorium waarin studenten werken aan ‘biotech-scenario’s’ voor de toekomst. Scenario’s waarin een grote rol is weggelegd voor: allerlei varianten van CRISPR-Cas, biologische diagnostische instrumenten voor het opsporen van allerlei ziekten, micro-organismen als productiemethoden voor chemische stoffen in plaats van aardolie, het opsporen en opruimen van milieuvervuiling met slimme bacteriën, en oplossingen voor het probleem van antimicrobiële resistentie.