Roadmap

De Amerikaanse organisatie ‘Engineering Biology Research Consortium’ (EBRC) heeft deze zomer een routekaart uitgebracht die richting geeft aan de verdere ontwikkeling van de bioeconomie. Toepassing van technieken van synthetische biologie zijn hierbij het vliegwiel.

De routekaart beoogt de toekomstige ontwikkeling van de bioeconomie in kaart te brengen en de uitdagingen die er bestaan op het gebied van technologie ontwikkeling. De routekaart is ingestoken op vier technische thema’s uit de synthetische biologie, te weten (1) gene editing en synthese, (2) genetische circuits, (3) ontwerpen van (samengestelde) cel fabrieken en (4) data modelering en automatisering.

Al deze technische thema’s komen aan bod in de sectoren Industriële Biotechnologie, Gezondheid, Landbouw en voedsel, Milieubiotechnologie en Energie. Begrijpelijk dat dit enorm veel informatie oplevert. Het rapport omvat dan ook meer dan tweehonderd pagina’s. Interessant is echter hoe deze informatie via een speciaal ontworpen website snel en aantrekkelijk toegankelijk is gemaakt.

Via diverse workshops hebben meer dan tachtig vooraanstaande onderzoekers van universiteiten en bedrijfsleven bijgedragen aan een gemeenschappelijke visie op de toekomstige ontwikkelingen en daarmee aan de routekaart. Deze routekaart is een vervolgactie op de aanbevelingen uit het rapport ‘Industrialization of Biology’(2015). Met deze nieuwe routekaart hoopt EBRC informatie aan te dragen voor onderzoekers, beleid en onderwijs.

EBRC is een Amerikaans non-profit initiatief dat voortgekomen is uit SynBERC (Synthetic  Biology Engineering Research Center). In dit consortium zijn publiek-private partijen bijeen gebracht, waaronder veel bekende namen uit de wereld van de synthetische biologie. In diverse EBRC werkgroepen wordt gewerkt aan aandachtsgebieden zoals synthetische biologie en biosecurity, beleid en publieke perceptie en onderwijs.

Reflectie

Deze routekaart is een omvangrijke reflectie, door een gerenommeerde organisatie, op de stand van zaken en de toekomstige mogelijkheden van synthetische biologie in verschillende toepassingsgebieden. Toepassingsgebieden zoals Gezondheid en Milieu waar het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zich mee bezighoudt, maar zeker ook de onderliggende techniekontwikkeling, de synthetische biologie wordt op de voet gevolgd door het RIVM.

De website is een mooie illustratie van hoe omvangrijke rapport informatie op een toegankelijke manier kan worden ontsloten.