Wat is er hier mis met de bioveiligheid?

Enige weken geleden hebben de iGEM teams die zich dit jaar ingeschreven hebben voor de jaarlijkse Jamboree in Boston, de ‘biobrick kit’ ontvangen. Deze kit bevat onder meer de DNA fragmenten (de biobricks) die het team kan gebruiken om deze zomer hun project mee te realiseren. Nieuw dit jaar is de zogenaamde ‘safety insert’ die in de kit is bijgesloten. Dit is een cartoon met daarop twee studenten die in een laboratorium aan het werk zijn. Maar.., niet helemaal op een manier die tegemoet komt aan de bioveiligheidsregels.

Deze cartoon is bijgeleverd met de bedoeling de studenten in een vroeg stadium, voor aanvang van hun werkzaamheden in het laboratorium, bewust te maken wat veilig werken in een laboratorium inhoudt. Vaak lijken de veiligheidsregels zo voor de hand liggend en vanzelfsprekend, maar als je eenmaal druk bezig bent met een proef wordt er vaak niet meer bij stil gestaan.

Reflectie

Via het iGEM Safety Committee heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bijgedragen aan het tot stand komen van deze cartoon. Het RIVM heeft een aantal valkuilen voorgesteld die in de cartoon verwerkt zijn. Dit is gedaan aan de hand van de werk- en inrichtingsvoorschriften die van toepassing zijn op een laboratorium waar met niet ziekteverwekkende genetisch gemodificeerde micro-organismen gewerkt mag worden.

Het bespreken van de biosafety regels en de valkuilen heeft ook de nodige discussie binnen het iGEM Safety Committee opgeleverd. In dit comité zijn leden van verschillende continenten vertegenwoordigd met verschillende achtergronden op het gebied van veiligheid medewerkersbescherming (Arbo), veilig gebruik van chemicaliën en veilige toepassing van genetisch gemodificeerde organismen. Het veilig werken binnen het lab blijkt dan soms verschillende invalshoeken te hebben. Bijvoorbeeld, het dragen van handschoenen en een veiligheidsbril blijkt verplicht vanuit een Arbo perspectief, omdat je in een lab ook met chemicaliën kunt werken. Voor werkzaamheden met niet ziekteverwekkende micro-organismen is deze persoonsbescherming echter niet vanzelfsprekend. De vaststelling dat met deze cartoon de bioveiligheidsaspecten worden belicht, gaf overeenstemming over de invulling van de cartoon en een goede kennisdeling binnen het iGEM Safety Committee.