Gewasbeschermingsmiddelen beschermen landbouwgewassen tegen ziekten en plagen. Deze middelen mogen alleen gebruikt worden als er geen schadelijke effecten zijn voor de mens en het milieu. Daarom worden ze uitgebreid getest en beoordeeld. Er worden nieuwe gewasbeschermingsmiddelen ontwikkeld op basis van ‘dubbelstrengs RNA(ribonucleic acid)’. Dit zijn middelen die heel specifiek tegen bepaalde ziekten en plagen werken. Ook wordt verwacht dat ze minder schadelijk zijn dan chemische bestrijdingsmiddelen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft onderzocht of de huidige beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen geschikt is voor dsRNA-middelen.

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige manier van beoordelen zich vooral richt op effecten van chemische stoffen en minder geschikt is voor dsRNA-middelen. Het RIVM doet een aantal aanbevelingen over hoe de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen aangepast moet worden voor dsRNA-middelen. Zo zou de periode van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen in bepaalde studies verlengd moeten worden, omdat het langer kan duren voordat effecten van dRNA kunnen optreden. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Download the report:  Risk assessment of plant protection products based on dsRNA/RNAi | RIVM

This news in English: RIVM makes recommendations for assessment of natural, alternative plant protection products | RIVM