Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in een praktijkonderzoek in kaart gebracht wat veiligheid, duurzaamheid en circulariteit betekent voor de sector industriële biotechnologie. Tijdens dit onderzoek is een informatieblad gemaakt, waarin per processtap en ontwerpfase  de veiligheids-, duurzaamheids- en circulariteitsindicatoren zijn geïnventariseerd. Dit informatieblad is met name interessant voor onderzoekers en ontwikkelaars die werken bij start-ups of scale-ups. In het informatieblad vindt u ook de tools die hierbij horen en een kort overzicht van de wettelijke kaders die relevant zijn voor veiligheid, duurzaamheid en circulariteit.

Bijdrage aan circulaire economie

Het is de verwachting dat de industriële biotechnologie een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de transitie naar een circulaire economie. Innovaties in de industriële biotechnologie kunnen ertoe leiden dat het gebruik van hernieuwbare bronnen toeneemt. Nieuw ontworpen materialen kunnen bovendien verbeterde eigenschappen hebben, denk hierbij bijvoorbeeld aan materialen die goed afbreekbaar zijn. Daarom is het voor onderzoekers en ontwikkelaars belangrijk om de productieketen te begrijpen en kennis te hebben over veiligheid, duurzaamheid en circulair ontwerpen. 

Meer informatie

Het praktijkonderzoek is uitgevoerd binnen het RIVM onderzoeksproject DIRECT. Op de website van het RIVM vindt u meer informatie over het praktijkonderzoek en kunt u het informatieblad downloaden.