iGEM logo in metalen lego-steen

Photo by Justin Knight and iGEM.

Van een fagenfabriek voor point-of-care medische toepassingen tot een nieuw manier om minder kunstmest te gebruiken. Ook dit jaar bood iGEM weer een mooie inkijk in de mogelijke biotech-toepassingen van de toekomst. Inclusief de vraag hoe je kunt nadenken over veiligheid.

Dit jaar was de jaarlijkse, mega-bijeenkomst van iGEM in Boston van 24 tot en met 28 oktober. Hier streden meer dan 3000 studenten van 340 studententeams van over de hele wereld wie de beste, praktische toepassing bedenkt met biotechnologie als basis. De diversiteit van projecten was ook dit jaar weer enorm: van sensortoepassingen voor het opsporen van medische aandoeningen of milieuvervuilingen, nieuwe manieren om chemische stoffen te produceren tot nieuwe methodes om schadelijke schimmels of bacteriën te bestrijden. Zo bedacht het team van München een  methode  met fagen om pathogene bacteriën te identificeren, uit te zoeken voor welke faag deze bacterie vatbaar is en deze faag daar waar nodig te produceren. Uiteraard vooralsnog alleen nog maar een goed idee in het lab, maar wel al met een proof-of-principle uitwerking op een aantal belangrijke punten. Kortom, een mooi toekomstidee van een nieuwe diagnostiek-behandel combinatie.

Het team uit Newcastle bedacht een manier om stikstof uit de lucht door bacteriën om te laten zetten in een meststof, zodat er bij het telen van gewassen geen of minder kunstmest nodig is. In de kern niet nieuw, maar de gevonden toepassing –  moderne stadslandbouw in een afgesloten ruimte passend in het bestaande stadsontwikkelingsplan van Newcastle – laat zien dat er ook goed nagedacht wordt vanuit het mogelijke gebruik.

Maar iGEM biedt meer. Het is de ideale leer- en experimenteeromgeving om met studenten na te denken over veiligheid in het innovatieproces. Want, wat is veiligheid eigenlijk en hoe zorg je ervoor dat nieuwe, innovatieve ideeën op een veilige, duurzame en verantwoorde manier tot wasdom komen? Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft daarom de Nederlandse teams gevraagd om over Safe-by-Design  na te denken en daar invulling aan te geven. Ook gaf het RIVM dit jaar een interactieve workshop, in de vorm van een serious game, aan  een groep iGEM studenten, met als doel het denken vanuit Safe-by-Design te stimuleren en vorm te geven.

Reflectie

Biotechnologie ontwikkelt zich met een razend tempo en het aantal soorten toepassingen is enorm. iGEM laat concreet zien welke mogelijkheden zich aandienen. De vraag is wel, net als bij vele andere snel ontwikkelende technologieën, hoe we als maatschappij zorgdragen dat het innovatieproces verstandig en verantwoord wordt ingevuld. De wereld van iGEM, vol met virtuele maar denkbare productideeën, is bij uitstek de omgeving om een antwoord te zoeken op die vraag. En het biedt de ideale gelegenheid de wetenschappers, beleidsmakers en captains-of-industry van de toekomst gedachtengoed over Safe-by-Design en verstandig innoveren mee te geven.