Hoe kunnen Safe-by-Design en levenscyclus denken elkaar versterken binnen de industriële biotechnologie?
Verkennende studie RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
P.A.M. Hogervorst