Synthetische biologie kan mogelijk een rol spelen in het bestrijden van antibioticaresistentie. Hierbij kan de techniek van synthetische biologie worden gebruikt om virussen aan te passen die bacteriën kunnen aanvallen. Dit blijkt uit een populair wetenschappelijk artikel van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking met Kennislink.

Steeds meer bacteriën zijn ongevoelig voor bestaande antibiotica. De ontwikkeling van nieuwe medicijnen gaat moeizaam en wetenschappers zoeken naar alternatieven. Een alternatieve benadering is het aanpassen van virussen (bacteriofagen), die in staat zijn om een bacterie te doden of het genetisch materiaal van een bacterie zo te veranderen dat hij weer gevoelig wordt voor antibiotica.

Aan de basis van het artikel ligt een onderzoek van studente Hanneke van Mierlo van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzocht tijdens haar stage bij het RIVM of en op welke manieren synthetische biologie een bijdrage kan leveren aan de bestrijding van antibioticaresistentie.

Het RIVM houdt de actuele stand van zaken wat betreft antibioticaresistentie in Nederland bij en adviseert het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Ook draagt het RIVM met haar kennis van gezondheid en milieu bij aan een verantwoorde ontwikkeling van synthetische biologie.