Groene algen in petrischaaltje

De afgelopen decennia is er onderzoek gedaan naar genetisch gemodificeerde microalgen als bron voor biobrandstoffen, chemicaliën, farmaceutica, kunststoffen, voedingsmiddelen en diervoeder. De snelle ontwikkelingen in de biotechnologie openen nieuwe routes en kansen voor algenonderzoek en –toepassingen. Op donderdag 18 oktober 2018 organiseren het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het Rathenau Instituut een bijeenkomst over de toekomst van algen.

Zonlicht, CO2 … en een snufje CRISPR

Op donderdag 18 oktober 2018 willen wij met u een kijkje nemen in de nabije toekomst en kritisch reflecteren op de vele nog onbeantwoorde vragen.
Wat zijn de huidige en toekomstige mogelijkheden voor (micro) algen? Wat zijn de mogelijke voordelen en nadelen van deze technologie? Wat is nodig voor een verantwoorde innovatie en hoe kunnen we dit beoordelen? Welke stakeholders zouden moeten deelnemen aan deze discussie? Zullen al deze nieuwe producten en voedingsmiddelen groen en duurzaam, of zelfs circulair zijn?

Overige informatie

Deelname is kosteloos. Er is ruimte voor maximaal 100 deelnemers.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier van het Rathenau Instituut.